Jazykové verzie
Produktový katalóg
Informácie
042/462 4990
042/462 4330
Fax: 042/462 4991
Informácie o amoniaku
Naše značky
Accento
Favorit
Ceres soft
Omega
Alfa Gastro
Stella
Bianka
BIO
Smetol
Porovnanie produktov
Nie je čo porovnať

Fotogalérie

Hlavná stránka > Kontaktné informácie

Kontaktné informácie

ADRESA:                                                                                             TELEFÓN:
                                                                                                            spojovateľka:   042/462 4990, 042/462 4340
Beluša Foods s.r.o.                                                                                                                                
Farská 1746                                                                                         Fax:                  042/462 4991
018 61  Beluša
SLOVAKIA                                                                                             Email:             info@belusafoods.sk   
                                                                                                                                 obchod@belusafoods.sk
IČO: 44129823
IČ DPH: SK2022596455
Banka: ING Bank N.V., Bratislava,  č. účtu: EUR 9000032484/7300
IBAN: SK23 7300 0000 0090 0003 2484, SWIFT: INGBSKBX


Zväčšiť mapu


O spoločnosti

Spoločnosť Beluša Foods s.r.o. bola založená odkúpením margarínovej fabriky Royal Brinkers Slovakia s.r.o. so sídlom v Beluši, ktorá od roku 1997 vyrábala rastlinné tuky pre malospotrebiteľov a priemyselné margaríny najmä pod značkou Accento, určené na ďalšie spracovanie v pekárenskej a cukrárskej výrobe.  V auguste 2008 došlo k zmene majiteľa spoločnosti a vlastníkom Beluša Foods s.r.o. sú spoločnosti KåKå Sweden a Dragsbaek Denmark, ktoré sú súčasťou skupiny Orkla Food Ingredients, špecializujúcej sa na výrobu margarínu, droždia, marcipánu, zlepšujúcich mixom a premixov pre pekárov a cukrárov a ktorá je vďaka svojím dlhoročným skúsenostiam veľmi silným a stabilným partnerom.


Beluša Foods s.r.o. patrí k jedným z najvýznamnejších výrobcov priemyselných  margarínov pre pekárov a cukrárov na slovenskom a českom trhu. Produkty pod značkou Favorit a Accento sú zárukou vysokej kvality hotových pekárenských výrobkov.

V súčasnosti tvoria sortiment rastlinné tuky určené pre maloobchod v 450g, 250g a 200g  baleniach (predávané v Českej republike a Slovenskej republike) a priemyselné margaríny určené na ďalšie spracovanie v 2kg, 5kg, 10kg, 15kg a 25kg baleniach. Cieľom spoločnosti je byť absolútne spoľahlivým dodávateľom, dodávať výrobky vysokej kvality a byť neustálym inovátorom v zjednodušení práce svojich zákazníkov.

Spoločnosť sídli v priestoroch, kde sa nachádzajú kancelárie, laboratórium, výroba a sklady, ktoré vyhovujú všetkým hygienickým a ostatným legislatívnym požiadavkám. Vyrobený margarín je pravidelne testovaný v moderne vybavenej pekárni, ktorá je súčasťou priestorov spoločnosti. Beluša Foods s.r.o. vytvorila a zaviedla účinný a funkčný systém manažérstva bezpečnosti potravín a neustále ho zlepšuje. Bezpečnosť potravín má podporu v podnikateľských cieľoch spoločnosti a na jej dosiahnutie boli vynaložené všetky potrebné materiálno-technické, personálne a finančné prostriedky tak, aby spoločnosť spĺňala požiadavky medzinárodnej normy STN EN ISO 22000, technických a právnych predpisov, ako aj požiadaviek zákazníkov týkajúcich sa bezpečnosti potravín. Prevádzka bola schválená rozhodnutím N2008/1799/2/HV Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici.

Spoločnosť spolupracuje s renomovanými domácimi a zahraničnými dodávateľskými, servisnými a poradenskými spoločnosťami. Vďaka svojej vysokej a stabilizovanej kvalite sa priemyselné margaríny stali významným hráčom na slovenskom aj českom trhu a svoje postavenie si postupne upevňujú i v ďalších krajinách, napríklad v Maďarsku, v Poľsku a v pobaltských štátoch.

  
    

 

Beluša Foods s.r.o., Farská 1746, 018 61 Beluša, Slovakia © 2009 Beluša Foods s.r.o., Všetky práva vyhradené.
Stránky generované publikačným systémom ac.web .